השאר פרטים לבדיקת זכאותך להטבת מס.

היתרונות שלנו

תשלום מס רווח הון נומינלי 15% בלבד במקום 25% ריאלי

דמי ניהול נמוכים

פטור מלא למוטבים בעת פטירת העמית עד גיל 75

אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס

אפשרות לקבלת הלוואות מנכסי הקופה

אפשרות לניהול באמצעות תיק ההשקעות בבנק

מסלולי השקעה מגוונים

דחיית תשלום המס בעת המשיכה בלבד

1700-700-587 תכנן היום, תהנה מחר